[ĐXNG] Chương 33


Hiện tui đang tích tiền để mua tên miền á, 18 đô/năm. Cho nên học theo người ta dám quảng cáo Adf.ly kiếm chút đỉnh, khoảng 10,000 được 5 đô. Mặc dù t rất ghét vụ này, nhưng vì nghèo nên phải làm thôi, mong mọi người thông cảm cho sự bất tiện này ha. Xin cảm ơn trước.


Chương 33: Hai trăm vạn

tien Tiếp tục đọc